Metrológiai laboratórium

2018 Mar. 10.

A Metrológiai Laboratóriumot az 1960-as években hozták létre a karotázs szondák hitelesítésére, tesztelésére és fejlesztésére, kísérleti mérések végzésére. A bázis berendezései a kőzetek mérendő fizikai tulajdonságait modellező természetes kőzetblokkokból, gyártott modellekből és a mérések elvégzéséhez szükséges berendezésekből állnak.

ELÉRHETŐSÉG:
Laborvezető: Dr. Falus György
E-mail: falus.gyorgy@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Telefon: +36 30 799 4615

A Metrológiai laboratórium szolgáltatásai:

  • Mélyfúrás-geofizikai eszközök ellenőrzése, kalibrálása modellek segítségével, illetve a tesztelés biztosítása mélyfúrás geofizikai cégek részére,
  • Természetes kőzetblokkok (mészkő, homokkő, dolomit és grafit) és mesterséges modellek felhasználásával nukleáris szondák (gamma-gamma, neutron-neutron) kalibrálása,
  • Természetes U, Th és K tartalmú modellek segítségével spektrális és integrális gamma-sugárzás mérő szondák hitelesítése,
  • Magas nyomású/hőmérsékletű kamrában a szondák nyomással (max.60MPa) és hővel (max.150°C) szembeni ellenálló képességének tesztelése.