Átláthatósági nyilatkozat

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott
 

6/a. számú függelék:
átláthatósági nyilatkozat a jogszabály alapján átlátható szervezetek („közszféra”) részére

6/b. számú függelék:
átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére

6/c. számú függelék:
átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek részére