MINEA - COST Action „Mining the European Anthroposphere”

2018 Mar. 14.

A 2016 márciusában elindult a 26 ország együttműködésével létrejött COST Action „Mining the European Anthroposphere” (MINEA) projekt, célja az emberiség által termelt hulladékokban rejlő újrahasznosítási potenciál meghatározása (különös tekintettel az építési-bontási hulladékokra, szeméttelepi hulladékokra, erőműi pernyére, valamint az ipari- és bányászati hulladékokra).

A projekt négy munkacsoportból áll, melyek feladata a következő:

1. munkacsoport: építési és bontási hulladékok hasznosítási potenciálja

2. munkacsoport: szeméttelepi valamint ipari/bányászati hulladékok hasznosítási potenciálja

3. munkacsoport: erőműi pernye hasznosítási potenciálja

4. munkacsoport: az első három munkacsoport munkájának integrációja, nyersanyag-osztályozás kidolgozása

Az MBFSZ munkatársai a 2. és a 4. munkacsoport munkáját segítik többek között egy UNFC alapú szabvány antropogén nyersanyagokra történő kidolgozásában, egy bányászati hulladékok osztályozásával kapcsolatos hazai esettanulmány kidolgozásában.