Katasztrófakockázat-értékelési rendszer

2021 Mar. 22.

A projekt célkitűzése egy olyan térinformatikai alapú, online elérhető, katasztrófakockázat-értékelési rendszer megalkotása, amely alkalmas az országban településszinten beazonosítani veszélytípusonként a lehetséges katasztrófakockázati területeket, valamint kockázati szintek meghatározását.

Az adatbázis segítséget fog nyújtani a megállapított kockázatok szerint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásában, valamint a veszélyelhárítási tervek elkészítésében, támogatva ezzel a katasztrófák és az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezést a felkészülés időszakában.
A célok végrehajtására 8 szakmai munkacsoport alakult meg, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 3 szakmai munkacsoportban vállalt feladatot, ezen belül egy munkacsoport vezetését látja el. A Szolgálat az előkészítési szakaszban kidolgozta a Megvalósíthatósági Tanulmány földtani veszélyforrásokkal kapcsolatos fejezetének szakmai koncepcióját, valamint segítette az éghajlat sérülékenységével összefüggő feladatok koordinálását.
A megvalósítási szakaszban a földtani veszélyforrások és éghajlati sérülékenység területén a felszín alatti földtani veszélyforrások (alápincézettség, alábányászottság), a felszínmozgásos területek és a földrengéskockázat, valamint az éghajlati sérülékenység tématerületeire készül el a veszély lehatárolása, a hatás és kockázati mátrix, valamint a veszélyeztetettségi értékek szintküszöbeinek meghatározása.
További információk a projektről: https://www.katasztrofavedelem.hu/611/szechenyi-2020/2/katasztrofakockazat-ertekelesi-rendszer

A projekt a "KEHOP-1.1.0 -Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos
tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés" kiírás keretében került meghírdetésre.

Projektazonosító száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003

Projekt összköltségvetése: 2.900.000.000 Ft.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (jogutódja:SZTFH) által elnyert támogatás: 120.000.000 Ft.

Projekt időszak: 2016.06.15. - 2023.11.30.

Konzorciumi partnerek:

  • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető)
  • Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (MBFSZ jogutódja) 
  • Országos Meteorológiai Szolgálat
  • Országos Vízügyi Főigazgatóság
  • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
  • Nemzeti Népegészségügyi Központ