Zárt területek

Meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 

  

A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéreg-rész.

Meghatározta: 1993. évi XLVIII. törvény 49. §. 24. pontja
Érvényes: 2010. február 23-tól.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleménye a zárt területek kijelöléséről (Hivatalos értesítő 2018. évi 66. szám)
1. A  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50.  § (5)  bekezdése és 9. § (4) bekezdése alapján

  • a) a  szénhidrogének, a  szén-dioxid, a  széntelepekben lekötött metán, az  ércek (ide nem értve a  bauxitot) vonatkozásában Magyarország egész területét zárt területté minősíti;
  • b) a szén (feketeszén, barnaszén, lignit) és a bauxit vonatkozásában – kivéve a bányatelek legfeljebb 2 alkalommal történő, legfeljebb az  eredeti méret 25%-os mértékű bővítése esetét – Magyarország egész területét zárt területté minősíti.

2. A  zárt területek kijelöléséről szóló, a  Hivatalos Értesítő 2016. évi 59. számában közzétett MBFH közleményt e közlemény közzétételével egyidejűleg visszavonja.