Sekélygeofizikai szolgáltatás és módszerfejlesztés

A projekt a földtani kutatást segítő sekélygeofizikai módszerek alkalmazását és az ehhez szükséges módszerfejlesztést fogja össze.

A projekt a földtani kutatásokhoz kapcsolódó sekélygeofizikai mérések tervezését, végrehajtását, a mért adatrendszerek feldolgozását az eredmények értelmezését célozza. Az itt végzett vizsgálatok elsődleges feladata a földtani kutatás során felmerülő problémák megoldásának segítése geofizikai módszerekkel (mintavételi helyek kijelölése, fúrások közötti korreláció, közvetlen feltárásra nem alkalmas helyek vizsgálata, stb.), és archív adatok felhasználásával. A téma önálló projektként való megjelenését az földtani kutatás és a geofizikai vizsgálatok integrációja iránti igény indokolja, a cél a diszciplínák közötti határvonalak közelítése.

A 2018-as évben a következő tevékenységeket tervezzük:

  • Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása
  • Nemfémes nyersanyagok felmérése
  • Budapest építésföldtani adatbázis építése
  • Földrengés veszélyeztetettség térképezés
  • Földtani térképezés és térmodellezés
  • Balatoni magaspartok vizsgálata

A vizsgálati követelmények számos esetben (földradar, geoelektromos, szeizmikus) módszertani fejlesztést igényelnek, amelyeket e projekt keretin belül közvetlenül az alkalmazói igények generálnak.

A sekélygeofizikai módszerfejlesztés elsősorban a következő feladatokra irányul:
- üregkutatás
- Eurocode 8 konform szeizmikus altalaj osztály meghatározás
- vízmélység- és iszapvastagság mérés
- régészet, elsősorban földradar és geoelektromos vizsgálatok

A geofizikai vizsgálatok szükség esetén kiegészíthetők akár fúrással, mintavétellel és laborvizsgálatokkal (összetétel, nehézfémek) is.

ProjektvezetőDr. Prónay Zsolt
E-mail: pronay.zsolt@mbfsz.gov.hu
Telefon: +36 1 920 2322
Résztvevő szervezeti egységek: Alkalmazott és környezetföldtani Osztály, Földtani Alapkutatási Osztály, Ásványvagyon-nyilvántartási és Koncesszió-igazgatási Osztály