A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése

A projekt keretében alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó döntéstámogató eszköztárt hozunk létre. Ennek keretében a klímaváltozással szembeni sérülékenység-vizsgálat módszertanát fejlesztjük, de elvégezzük egyes gazdasági húzóágazatokat érintően a várható hatások vizsgálatát is.

Széchenyi 2020A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), az MBFSz egyik jogelődje 2013–2016 között, az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alap társfinanszírozásával kiépítette és elérhetővé tette a NATéR alapinfrastruktúráját. A jobb használhatóság érdekében azonban további fejlesztések szükségesek. 2016 novemberében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „1. a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengelyének 1.1.0. konstrukciójából 400 millió forint támogatást ítéltek meg a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztését szolgáló projekttervére, amit az MBFSz valósít meg.

 

NATéR logoA 2016. év végén elindult kiemelt projekt célja egy alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó döntéstámogató eszköztár létrehozása, amely a NATéR eddigi adatbázisait, módszertanait és értékelési moduljait továbbfejleszti. A várt eredmények segíteni fogják a klímapolitikai és ágazati tervezés megalapozását, szakpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok kidolgozását, a települési és térségi önkormányzati éghajlatvédelmi stratégiai tervezés támogatását, az alkalmazkodási célkitűzések szakmai megalapozását. Ezen túlmenően hozzájárulhatnak az éghajlati alkalmazkodási ismeretek terjesztéséhez, a klímatudatosság szintjének növeléséhez.

A munka keretében többek között megtörténik egyes hazai természeti erőforrások és kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú elemzése és klímasérülékenységének feltérképezése, az éghajlatváltozás társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata. Fejlesztik az éghajlatvédelmi hatásvizsgálati tervezési és értékelési módszertanokat, kialakítják a NATéR online vezetői információs szolgáltatásait és önkormányzati döntés-előkészítő portálját. Fontos szerep jut továbbá az eredmények széleskörű bemutatásának is.

 

 


Kapcsolat:

Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Főosztályvezető: Dr. Czira Tamás Gábor

E-mail: czira.tamas@mbfsz.gov.hu 

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.