Publications

Publications in digital format.

2018-2019-ben megjelent kiadványaink:

Megjelentek a Magyar Királyi Földtani Intézet alapításának 150. évfordulója tiszteletére - Published in honour of the 150th anniversary of the establishment of the Royal Hungarian Geological Institut

Babinszki Edit (írta); (társszerzők) Földvári Mária, Kercsmár Zsolt, Király Edit, Maros Gyula, Orosz László, Péterdi Bálint, Thamóné Bozsó Edit:
150 éves a Földtani Intézet
. Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 2019. 251 p.
A könyv Könyvtárunkban megvásárolható 3.120 Ft-ért. 
A könyvről az alábbi ismertető jelent meg (katt a linkre).


Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon. Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 2019. 129 p.

Budai Tamás (szerk.); Budai Tamás, Fodor László, Sztanó Orsolya, Kercsmár Zsolt, Császár Géza, Csillag Gábor, Gál Nóra, Kele Sándor, Kiszely Márta, Selmeczi Ildikó, Babinszki Edit, Thamóné Bozsó Edit, Lantos Zoltán: A Gerecse hegység földtana.  Magyarázó a Gerecse hegység tájegységi földtani térképéhez (1: 50 000) – Geology of the Gerecse Mountains. Explanatory Book to the Geological Map of the Gerecse Mountains (1: 50 000). Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat MBFSZ, 2018. 491 p.
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)

A könyv Könyvtárunkban megvásárolható 7.500 Ft-ért (a térkép külön is kapható 1.500 Ft-ért).

Püspöki Zoltán (főszerk.): A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei. Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 2018. 280 p.

Intézetünk munkatársainak közreműködésével létrejött,
de nem Intézetünk által kiadott kiadvány 2018-2019-ben:

Kovács Zs. (Szerk.), Babinszki E., Bauer M., Budai T., Bujdosó É., Cserkész-Nagy Á., Gulyás Á., Gyuricza Gy., Herczeg A., Ifj. Herczeg A., Herczeg Zs., Jencsel H., Kercsmár Zs., Kiss J., Kovács G., Kovács Zs., Kozma P., Lendvay P., Maigut V., Maros Gy., Müller T., Orosz L., Ó. Kovács L., Paszera Gy., Plank Zs., Selmeczi I., Szamosfalvi Á., Takács E., Thamóné Bozsó E., Tiszavári S., Veres I., Vértesy L., Zilahi-Sebess L.: Szénhidrogének Magyarországon. Eredmények, lehetőségek. Budapest, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 2018. 317 p.

Kovács, Zs. (Ed.), Babinszki, E., Bauer, M., Budai, T., Bujdosó, É., Cserkész-Nagy, Á., Gulyás, Á., Gyuricza Gy., Herczeg A., jun. Herczeg, A., Herczeg, Zs., Jencsel, H., Kercsmár, Zs., Kiss, J., Kovács, G., Kovács, Zs., Kozma, P., Lendvay, P., Maigut, V., Maros, Gy., Müller, T., Orosz, L., Ó. Kovács, L., Paszera, Gy., Plank, Zs., Selmeczi, I., Szamosfalvi, Á., Takács, E., Thamó-Bozsó, E., Tiszavári, S., Veres, I., Vértesy, L., Zilahi-Sebess, L.: Hydrocarbons in Hungary. Results and opportunities. Budapest, Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority, 2019. 330 p.

Földtani Intézet kiadványai

(korábban: Magyar Királyi Földtani Intézet, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI))
Kiadványaink elektronikus formában az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA) és a Magyar Elektronikus Könyvtáron (MEK) keresztül érhetőek el, a linkek a „Letölthető kiadványok”-ra kattintva ide mutatnak.

Szöveges kiadványok (lista/letölthető dokumentum):

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam. Series Geologica (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam.Series Palaeontologica (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

International Post-Graduate Course on The Principles and Methods of Engineering Geology 1975

International Post-Graduate Course on the Principles and Methods of Engineering Geology 1979 

KGST GEOINFORM Bibliografija

MÁFI alkalmi kiadványok (Letölthetőek a MEK-ből, folyamatosan!)

MÁFI és PRODINFORM

MÁFI Évi Jelentés (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

MÁFI Évi Jelentés - Beszámoló a vitaülésekről

MÁFI Évkönyvek (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Magyar tájak földtani leírása

Magyarázatok a Magyar Korona Országainak részletes földtani térképéhez. 1883-1902, 1904, 1906-15

Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez. Általános Magyarázó a Talajtani Térképekhez. Bp. 1935-1946

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Königlich Ungarischen Geologischen Anstalt  

Módszertani közlemények (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam a Mérnökgeológia Alapjairól és Módszereiről 1975

Special paper (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Tájegységi- és földtani- magyarázók

Térképek és magyarázók listája

Geofizikai Intézet kiadványai:

Geofizikai Közlemények (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI)...jelentése (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Magyar Geofizika (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

A mindenkori utolsó három év anyaga továbbra is a Magyar Geofizikusok Egyesületének tulajdonában marad. Minden évben a már nem aktuális következő év anyaga a szerződés értelmében átadásra kerül és feltöltik az Adatbázisba.

A Szolgálat által alapított lapok szerkesztősége és kiadója:
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
1145 Budapest Columbus utca 17–23.
Felelős szerkesztő: Dr. Fancsik Tamás elnök
Műszaki szerkesztő: Dr. Piros Olga