Klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozása és módszertani útmutatók kidolgozása

2018 Mar. 12.

              A Klímabarát Települések Szövetségének megbízásából az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozását és módszertani útmutatókat dolgozott ki. Az útmutatók térségi és helyi klímastratégiák készítéséhez használhatók.

A munka két fő elemből állt:

-          a tudományos megalapozás célja volt, hogy tudományos alapokon, kutatási eredményekre, tanulmányokra támaszkodva adjon háttérinformációkat az egységes klímastratégiai módszertanok tartalmi fejezeteinek kidolgozásához. Ezen kívül hozzáférhető tudásbázist biztosít, amely alkalmas a leendő térségi és helyi klímastratégiák egységes szemléletű kidolgozásához. A feladat megvalósításával biztosítható, hogy a jövőben a hazai térségi és települési klímastratégiai tervezés egységes szakmai alapokon történjen; az éghajlatváltozás megelőzésével, a jelenség várható hatásaihoz való alkalmazkodással, felkészüléssel és a szemléletformálással foglalkozó stratégiai fejezetek a nemzetközi és hazai klímapolitikai elvárásoknak megfelelően készüljenek; a stratégiák eredményessége mérhető és monitorozható legyen.

-          a módszertani fejlesztés célja az volt, hogy közérthető, egységes szempontrendszer alapján kidolgozott stratégiai tervezést támogató  módszertani útmutatók  készüljenek az önkormányzatok részére, hiszen a klímaalkalmazkodásra – és ahhoz kapcsolódóan a klímaváltozás mérséklésére – irányuló tervezésre vonatkozóan jelen pillanatban Magyarországon nincs egységesen elfogadott módszertan. A tudományos megalapozás alapján készítendő módszertani útmutatók alapján koherens, magas szakmai minőségű és hatékonyságú, nyomon követhető és monitorozható klímastratégiák készülhetnek. A módszertani útmutatók széles körű szakmai véleményezés keretében, a támogató és az érdekeltek véleményének kikérése mellett, szakmai konzultációs folyamat, és műhelymunkák segítségével kerültek véglegesítésre.

A tudományos megalapozó dokumentumok elkészítése 2016. november 15 és december 21. között történt meg, 20.955.000,- Ft KEHOP támogatással, míg a módszertani útmutatók 2017. február 1-re készültek el, 21.463.000,- Ft KEHOP támogatásból.