Adattár

2018 Mar. 6.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat. Az Adattár feladatai körébe tartozik a földtani, geofizikai és bányászati kutatások eredményeinek gyűjtése, megőrzése és az adatok megfelelően szabályozott, korszerű szolgáltatása. A feladat teljesítése az alkalmazott adatfeldolgozási módszerek és eszközök folyamatos fejlesztését igényli.

A dokumentum- és adatállományok sajátosságainak figyelembevételével kialakítottuk legfontosabb adatbázisainkat. Ily módon lehetővé vált, hogy a szolgáltatásainkat mind nagyobb mértékben a felhasználók által igényelt formában tudjuk teljesíteni.
A honlapunkon közreadott ismertetések, adatbázisok célja, hogy az érdeklődők tájékozódhassanak a rendelkezésünkre álló adatrendszereinkről, amelyek körét folyamatosan bővítjük.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Szolgálat mélyfúrási magmintagyűjteményt működtet. A magmintagyűjtemény 2012. január 1-jétől az Adattár részeként működik.
Az Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módját, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnökének 2/2017. (XII. 20.) számú utasítása szabályozza.
A mélyfúrási magminta gyűjtemény kezelését és nyilvántartását a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 3/2012. számú utasítása szabályozza. Az elnöki utasítás megjelent a Hivatalos Értesítő 2012. június 29-i számában.

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár

Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

  Geológiai adattárrész

Felelős: SZIGETI Máté
Tel.:  (+36-1) 373-1842

  Geofizikai adattárrész

Felelős: ZSADÁNYI Éva
Tel.:  (+36-1) 373-1847

Magmintagyűjtemény

Felelős: VARGA Anett
Tel.: (+36-1) 373-1848

 

Az Adattár minden nap 9.00-14.00-ig van nyitva. Új anyagot csak hétfőn, szerdán és pénteken adunk ki (kedden és csütörtökön a katalógusok, valamint a korábban kiadott anyagok tanulmányozhatók). A vidéki magmintaraktárakban tárolt fúrási maganyagok megtekintésére március 1. és október 31. közötti időszakban van lehetőség (ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet).