Mérnökgeofizikai, geotechnikai mérések

2018 márc. 13.

A mérnökgeofizika teljes eszköztárát alkalmazva (szeizmikus, geoelektromos, mágneses, földradar) vállaljuk különböző földtani és geotechnikai feladatok megoldását.

Az Alkalmazott Geofizikai Osztály a mérnökgeofizika teljes eszköztárát alkalmazva (szeizmikus, geoelektromos, mágneses, földradar) vállalja különböző földtani és geotechnikai feladatok megoldását. 

P- és S-hullám sekélyreflexiós és sebesség tomográfiás mérésekkel a felszín alatti 30-50 m-es tartományt képezzük le. Ezek segítségével gátak állapotát mérhetjük fel és egyéb geotechnikai számításokhoz szükséges bemenő alapadatokat tudunk szolgáltatni.

Ezen kívül geofizikai méréseket végzünk víztároló földtani képződmények felderítésére, a különböző eredetű (szerves és szervetlen) szennyezések lehatárolására, valamint felszín alatti üregek kutatása céljából. Mindezekhez a szeizmikus, geoelektromos és földradar méréseket kombinálva alkalmazzuk.