Downhole és crosshole mérések

2018 márc. 12.

A mérések célja a felszínközeli rétegek (0-150 m) sebességének meghatározása. Ez történhet a felszín és egy fúrólyuk (downhole), illetve két fúrólyuk (crosshole) között.

A mérések kivitelezését és feldolgozását a Geo-Log Kft.-vel együttműködésben vállaljuk.

A „downhole” mérések esetében a forráskeltés a felszínen történik és az érzékelőket helyezzük el a fúrólyukban, egyenlő távolságokra egymástól. A „crosshole” mérésekkor az egyik fúrólyukban van a forrás, a másik lyukban pedig az érzékelők szintén azonos függőleges közönként. Az érzékelők és a források is függőleges irányban mozgathatók. Több kút esetében az egyikben van elhelyezve a forrás, a többiben pedig az érzékelők – így nagyobb térrész vizsgálata válik lehetővé.

Példák:

- Budapest, Kopaszi-gát környezetében történt „downhole” mérés épület alapozás tervezésének céljából

- Paks II. projekt keretében végzett “crosshole” mérések