Publications

Publications in digital format.

Az Intézet legutóbb megjelent kiadványa: 

Püspöki Zoltán (főszerk.): A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei. Budapest, MBFSZ, 2018. 

Földtani Intézet kiadványai (korábban Magyar Királyi Földtani Intézet, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI))

Szöveges kiadványok:

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam. Series Geologica
letölthető kiadványok (Teljes!)(EPA)

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam.Series Palaeontologica letölthető kiadványok (Teljes!) (EPA)

International Post-Graduate Course on The Principles and Methods of Engineering Geology 1975

International Post-Graduate Course on the Principles and Methods of Engineering Geology 1979 

KGST GEOINFORM Bibliografija

MÁFI alkalmi kiadványok letölthető kiadványok

MÁFI és PRODINFORM

MÁFI Évi Jelentés  letölthető számai (Teljes!) (EPA)

MÁFI Évi Jelentés - Beszámoló a vitaülésekről

MÁFI Évkönyvek letölthető számai (EPA)

Magyar tájak földtani leírása

Magyarázatok a Magyar Korona Országainak részletes földtani térképéhez. 1883-1902, 1904, 1906-15

Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez. Általános Magyarázó a Talajtani Térképekhez. Bp. 1935-1946

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Königlich Ungarischen Geologischen Anstalt  letölthető kiadványok

Módszertani közlemények letölthető számai (teljes!) (EPA)

Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam a Mérnökgeológia Alapjairól és Módszereiről 1975

Special paper letölthető számai (teljes!) (EPA)

Tájegységi- és földtani- magyarázók letölthető kiadványok 

Távlati Földtani Kutatás