E-ügyintézés

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek (Pp.) történő megfelelés érdekében, a jogerős közigazgatási döntésekkel szemben kezdeményezett felülvizsgálat esetén a keresetlevelet és mellékleteit az alábbi űrlapon lehet előterjeszteni:

A jogosult hatóságok belföldi jogsegély megkereséseit kérjük az alábbi központi e-mail címre küldeni:

 

info@mbfsz.gov.hu